Репортажа

Api

Стручни лица

Марко Мантованели

директор за Македонија и Косово

Бојана Нацева

Виш специјалист за образование

Види ги сите експерти Arrow

Бидете поврзани

News & Events

Api
Api

Работете со нас во Светска банка во Република Македонија

Зачленете се на нашиот билтен

Дополнителни ресурси

Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата

Скопје, Република Македонија
Ул. Ленинова 34
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159
abozinovska@worldbank.org