Api

ผู้เชี่ยวชาญ

อูลริค ซาเกา

ผู้อำนวยการธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก

ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (การศึกษา)

ดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด Arrow

ติดตามเรา

ข่าวและกิจกรรม

Api
Api

เรื่องเชิงลึก

image

เสียงที่ถูกมองข้าม: ผู้ชายและเยาวชนชายผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภาคใต้

บ่อยครั้งที่ไม่มีใครหันมาเหลียวแลชะตากรรมของผู้ชายและเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

image

ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการทางสุขภาพลดลงอย่างมาก มาตรการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการได้

image

การตรวจรักษาเชื้อเอชไอวีแต่เนิ่นๆ ช่วยชีวิตคนได้

ไทยประสบภาวะเชื้อเอชไอวีระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในหมู่ชายรักชายในกรุงเทพฯ การเพิ่มบริการตรวจและรักษาโรคฟรีจะช่วยชีวิตผู้คนได้

image

ชี้ประเด็นปัญหาและความท้าทายของโรงเรียนขนาดเล็ก

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการขยายการเข้าถึงการศึกษา แต่ประเทศไทยยังคงมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอีกมากเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน

image

กลุ่มเยาวชนร่วมสร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้

การสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไป – ชุมชนในพื้นที่ขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในโรงเรียนกว่า 2,000 แห่ง

ทำงานร่วมกับเราในประเทศไทย ประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารผ่านอีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ

สำนักงานประจำประเทศไทย
ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300
thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่
1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709
eastasiapacific@worldbank.org